مجموعه لذت ناب عکاسی 2

تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰

 • آپدیت دوره بصورت مادام العمر
 • گروه پشتیبان به منظور رفع اشکال با حضور علیرضا رفایی و سایر اساتید کشور
 • امکان مشاهده دوره در 2 دستگاه تنها با یکبار خرید
 • پشتیبانی از ویندوز، مک، اندروید و آی او اس
 • قابل مشاهده بر روی موبایل، تبلت، کامپیوتر رومیزی و لب تاپ

مجموعه لذت ناب عکاسی 2 در یک نگاه:

 • نورپردازی
 • اسپلش
 • فریز
 • ادیت

در دوره لذت ناب عکاسی 2 چه مطالبی را در خصوص آموزش عکاسی مشاهده خواهیم کرد؟

 1. تیزر لذت ناب عکاسی دو/ با علیرضا رفایی
 2. اپیزود یک / معرفی دوره و تعریف خاصیت الاستیسیته به صورت دقیق برای نوع شکل هیجان
 3. ادیت و تحلیل عکسهای ثبت شده اپیزود یک و درک دقیق خاصیت الاستیسیته
 4. اپیزود دو / تعریف خاصیت الاستیسیته با توجه به آبجکت به صورت دقیق برای نوع شکل گرافیکی اسپلش در داخل مایع
 5. ادیت و تحلیل عکسهای ثبت شده اپیزود دو
 6. اپیزود سه / تعریف خاصیت الاستیسیته به صورت دقیق برای نوع شکل گرافیکی اسپلش در بالای سطح مایع
 7. ادیت و تحلیل عکسهای ثبت شده اپیزود سه
 8. اپیزود چهار / ثبت عکس مینیمال و گرافیکی به صورت دقیق برای نوع شکل گرافیکی اسپلش در بالای سطح مایع
 9. ادیت و تحلیل ترکیب (پچ کردن ) عکسهای ثبت شده اپیزود چهار
 10. اپیزود پنج / ثبت تصویری مینیمال و ترکیب اسپلش و بخار
 11. ادیت و بررسی عکسهای ثبت شده اپیزود پنج
 12. اپیزود شش / ثبت تصویر اسپلش و رسیدن به تصویری در چیدمان چند ابجکت و اسپلش همزمان
 13. ادیت و بررسی عکسهای ثبت شده اپیزود شش و رسیدن به خروجیهای چند گانه با ترکیب تصاویر ثبت شده
 14. اپیزود هفت / چیدمان مینیمال و توضیح خطای جدی در فریز کردن و تنظیم درست تجهیزات برای رسیدن به فریز دقیق با توجه به امکانات
 15. ادیت و بررسی عکسهای ثبت شده اپیزود هفت و رسیدن به خروجیهای چند گانه با ترکیب تصاویر ثبت شده
 16. اپیزود هشت / چیدمان نور و تمرین گام به گام کنترل نور برای یک تصویر گرافیکی و رسیدن به اسپلش بر اساس کانسپت
 17. ادیت و بررسی عکسهای ثبت شده اپیزودهشت و رسیدن به خروجی ایده آل و درست
 18. اپیزود نه / چیدمان دقیق ٫ طراحی نور ٫ ایجاد تعلیق و ترکیب اسپلش در عکاسی تبلیغاتی
 19. ادیت و بررسی عکسهای ثبت شده اپیزود نه و رسیدن به خروجیهای چند گانه با ترکیب تصاویر ثبت شده
 20. اپیزود ده / چیدمان دقیق ٫ طراحی نور ٫ ایجاد تعلیق و ترکیب اسپلش در عکاسی تبلیغاتی با سه آبجکت
 21. ادیت و بررسی عکسهای ثبت شده اپیزود ده و رسیدن به خروجیهای چند گانه با ترکیب تصاویر ثبت شده
 22. اپیزود یازده / چیدمان دقیق ٫ طراحی نور ٫ روشی دیگر برای رسیدن به اسپلش در استیج کوچک
 23. ادیت و بررسی عکسهای ثبت شده اپیزود یازده و رسیدن به خروجیهای چند گانه با ترکیب تصاویر ثبت شده
 24. اپیزود دوازده/ آماده سازی ٫ طراحی نور ٫توضیح روشی دیگر در فضای مینیمال برای رسیدن به اسپلش در عکاسی تبلیغاتی
 25. ادیت و تحلیل عکسهای ثبت شده در اپیزود دوازده
 26. اپیزود سیزده / چیدمان دقیق ٫ طراحی نور ٫ ایجاد اسپلش در چیدمان چند تایی محصول با روشی که در فضای مینیمال گفته شده
 27. ادیت و تحلیل عکسهای ثبت شده اپیزود سیزده و توضیحاتی درمورد ترکیب و نهایی سازی خروجیهای متعدد در یک پارت عکاسی
 28. اپیزودچهارده / چیدمان استیج با توجه به شکل نهایی اسپلش مد نظر ٫ طراحی نور با جزییات دقیق ٫ ایجاد اسپلش برای ترکیب چندین ثبت در تصویر نهایی
 29. ادیت و بررسی عکس ترکیبی اپیزود چهارده و رسیدن به خروجی جذاب و نکاتی در مورد بلندینگ مودها
 30. اپیزود پانزده / روشی دیگر برای رسیدن به شکلی از اسپلش در فضایی مینیمال با تک محصول
 31. ادیت و تحلیل عکسهای ثبت شده در اپیزود پانزده
 32. اپیزود شانزده / چیدمان دقیق ٫ طراحی نور ٫ ایجاد اسپلش در یک عکس تبلیغاتی با روشهای کاربردی گفته شده در اپیزودهای مینیمال قبل
 33. ادیت و بررسی عکس ثبت شده اپیزود شانزده و توضیح کاربردی در مورد بلندیگ مودی دیگر در زمان ادیت
 34. اپیزود هفده / چیدمان دقیق ٫ طراحی نور ٫ روشی دیگر برای ایجاد اسپلش و فریز در فضایی مینیمال
 35. ادیت و تحلیل عکسهای ثبت شده اپیزود هفده
 36. اپیزود هجده / چیدمان دقیق و آماده سازی استیج ٫ طراحی نور دقیق با دقت در جزییات ٫ ایجاد اسپلش در استیجی کوچک و رسیدن به اسپلش با دو روش برای رسیدن به چند خروجی در یک پارت عکاسی
 37. ادیت و بررسی عکسهای ثبت شده اپیزود هجده و رسیدن به خروجیهای چند گانه با ترکیب تصاویر ثبت شده
 38. اپیزود نوزده / عکاسی در اکواریوم و رسیدن به فریز جذاب با طراحی نور دقیق ٫ روشی برای ثبت تصاویر استوک و عکسهای تبلیغاتی در فضای های کی
 39. ادیت و بررسی عکسهای ثبت شده اپیزود نوزده و رسیدن به خروجیهای ترکیبی در تصاویر استوک و عکسهای تبلیغاتی و استفاده از بلندینگ مودها
 40. اپیزود بیست / چیدمان دقیق ٫ طراحی نور ٫ ایجاداسپلش و هیجان در اکواریوم٫ در فضای لوکی و انجام نکاتی کلیدی در زمان عکاسی برای رسیدن به تصویری تمیز وجذاب در ادیت واصلاح رنگ نهایی
 41. ادیت و بررسی عکسهای ثبت شده اپیزود بیست و ترکیب ثبتهای انجام شده
 42. اپیزود بیست ویک / عکاسی در اکواریوم و رسیدن به فریز جذاب با طراحی نور دقیق ٫ روشی برای ثبت تصاویر استوک و عکسهای تبلیغاتی در فضای لوکی
 43. ادیت و بررسی عکسهای ثبت شده اپیزود بیست و یک و رسیدن به خروجیهای ترکیبی در تصاویر استوک و عکسهای تبلیغاتی و استفاده از بلندینگ مودها
 44. اپیزود بیست و دو/ چیدمان دقیق ٫ طراحی نور ٫ عکاسی در اکواریوم با ایجاد تعلیق و ترکیب اسپلش در عکاسی تبلیغاتی در فضای لوکی
 45. ادیت و بررسی عکسهای ثبت شده اپیزود بیست و دو با ترکیب تصاویر ٫ ادیت ٫ اصلاح رنگ و رسیدن به چندین خروجی در یک پارت عکاسی
 46. اپیزود بیست وسه/ عکاسی در اکواریوم و رسیدن به فریز جذاب با طراحی نور دقیق ٫ روشی برای ثبت عکسهای تبلیغاتی در فضای های کی
 47. ادیت و بررسی عکسهای ثبت شده اپیزود بیست وسه٫ ترکیب تصاویر٫ واستفاده از بلندینگ مودها و ایجاد تعلیق در ادیت
 48. اپیزود بیست وچهار/ عکاسی در اکواریوم و رسیدن به فریز جذاب با طراحی نور دقیق ٫ روشی برای ثبت دقیق نوع قرارگیری محصول در اکواریم با توجه به کانسپت و رسیدن به فریز دقیق در عکاسی تبلیغاتی
 49. ادیت و بررسی عکسهای ثبت شده اپیزود بیست وچهار و رسیدن به خروجیهای چند گانه با ترکیب تصاویر ثبت شده
 50. پیزود بیست و پنج/ عکاسی در اکواریوم و رسیدن به فریز جذاب با طراحی نور دقیق ٫ روشی برای ثبت دقیق نوع قرارگیری محصول در اکواریم با توجه به کانسپت و رسیدن به فریز دقیق با تغییری دیگر در روش ایجاد شکل فریز در عکاسی تبلیغاتی
 51. ادیت و بررسی عکسهای ثبت شده اپیزود بیست و پنجم و رسیدن به خروجیهای چند گانه با ترکیب تصاویر ثبت شده

پیشنهادات:

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه لذت ناب عکاسی 2”