تغییر رنگ اجزاء تصویر که سطوح براق یا خمیده داشته باشند، چالش مهمی برای کاربران فوتوشاپ است که در این مطلب با یک فیلم به زبان فارسی، آموزش داده می‌شود.
فرض کنید از سوژه‌ای با ساختار پیچیده، مثل بدنه خودرو عکاسی کرده‌اید. چنانچه بخواهید این بخش از تصویر، دقیقا به رنگ دلخواه شما تغییر کند و مثلا از نوعی قرمز به آبی تبدیل شود، نیازمند به‌کارگیری مجموعه‌ای از ترفندها در فوتوشاپ هستید.

به کمک یک فیلم کوتاه دوبله شده با زبان فارسی، روشی ساده و بسیار کاربردی برای تبدیل رنگ اجسام در فوتوشاپ را آموزش داده‌ایم که چنانچه با دقت انجام شود، نتیجه‌ای قابل قبول و بسیار طبیعی خواهد داشت.